Telefoonnummer: 0592-269386

Ondersteuning

Loonwijs voor administratiekantoren

De core business van administratiekantoren is het verzorgen van de belastingaangiftes, het jaarwerk en balans-, verlies- en winstrekeningen voor opdrachtgevers. Het verzorgen van personeelsgebonden zaken is vaak een intensieve aangelegenheid die specialistische kennis en software vereist. Desgewenst kan Loonwijs u op dit gebied ontlasten. Ten opzichte van internet payroll bedrijven bieden wij daarbij een belangrijke meerwaarde. 

Naast het verzorgen van de loonstroken en jaaropgaves voor uw klanten en het rechtstreeks aanleveren van gegevens voor de loonaangifte en premies aan uw kantoor, kunnen wij voor uw klanten ook personeel regelen en arbeidscontracten verzorgen en hen advies geven met betrekking tot specifieke personeelsvragen over bijvoorbeeld ziekte-, verlof- en zwangerschapsregelingen.

Uw voordeel bij inzet van Loonwijs: 

  • meer tijd voor uw core business => meer klantvolume 
  • geen kennis en investeringen nodig in aanschaf en onderhoud van software op het gebied van salarisadministratie 
  • rechtstreekse aanlevering aan uw kantoor van gegevens loonaangifte, pensioen- en verzekeringspremies 
  • professionele en uitgebreide service op het gebied van personeelszaken